Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

- Więcej nas łączy niż dzieli – usłyszałem o katolikach i protestantach w niedawnej rozmowie ze znajomymi, którzy popierają katolicko - protestanckie spotkania modlitewne. - Doprawdy? A niby co nas łączy? - zapytałem więc. - Łączy nas Jezus. To mało!?

Czytaj dalej...
Alfabet Lutra, czyli kim był ojciec reformacji?

Alfabet Lutra, czyli kim był ojciec reformacji?

Marcin Luter pozostawił po sobie wypowiedzi, z których wyłania się pogubienie, nienawiść, pycha czy po prostu zło, jakie ów augustiański mnich nosił w sercu. Co więcej: wypowiedzi te (pochodzące skądinąd z różnych etapów życia reformatora) są tak liczne, że ułożenie ich w kolejności alfabetycznej tworzy kilka całych alfabetów. I właśnie do lektury jednego z takich alfabetów zapraszam w dzisiejszym tekście.

Czytaj dalej...
Aborcja – głos, którego nie słychać

Aborcja – głos, którego nie słychać

W dyskusji o aborcji, która (znów) przejechała po Polsce jak walec, (znów) nie słyszałem pewnego – jak dla mnie kluczowego – głosu. Postaram się więc, aby ów głos przybliżyć i aby zachęcić nim choć jedną popierającą/jednego popierającego aborcję w najwcześniejszych etapach ciąży do ponownego namysłu nad całą tą sprawą. Czy się uda? Daj Boże!

Czytaj dalej...