Psychiczno-socjalna potrzeba Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Psychiczno-socjalna potrzeba Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Friedrich Wilhelm Foerster (zm. 1966 r.) - znany niemiecki etyk, pedagog i filozof[1] – przedstawił w swoim dziele pt. Autorytet a wolność pewne racje, które przemawiają za psychiczno-socjalną potrzebą autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Co więcej: racje te, w konsekwencji, przemawiają również za potrzebą posłuchu wobec tegoż autorytetu. Warto je więc poznać.

Czytaj dalej...
Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

- Więcej nas łączy niż dzieli – usłyszałem o katolikach i protestantach w niedawnej rozmowie ze znajomymi, którzy popierają katolicko - protestanckie spotkania modlitewne. - Doprawdy? A niby co nas łączy? - zapytałem więc. - Łączy nas Jezus. To mało!?

Czytaj dalej...
Alfabet Lutra, czyli kim był ojciec reformacji?

Alfabet Lutra, czyli kim był ojciec reformacji?

Marcin Luter pozostawił po sobie wypowiedzi, z których wyłania się pogubienie, nienawiść, pycha czy po prostu zło, jakie ów augustiański mnich nosił w sercu. Co więcej: wypowiedzi te (pochodzące skądinąd z różnych etapów życia reformatora) są tak liczne, że ułożenie ich w kolejności alfabetycznej tworzy kilka całych alfabetów. I właśnie do lektury jednego z takich alfabetów zapraszam w dzisiejszym tekście.

Czytaj dalej...