Jezus i chrześcijaństwo bez Ewangelii (cz. 2). List 96 Pliniusza Młodszego

Jezus i chrześcijaństwo bez Ewangelii (cz. 2). List 96 Pliniusza Młodszego

W poprzednim tekście z cyklu Jezus i chrześcijaństwo bez Ewangelii omówiłem prawdopodobnie najstarsze (bo pochodzące być może z ok. 40-50 i z ok. 73 r.) pozachrześcijańskie wzmianki na temat Jezusa z Nazaretu (zob. Najstarsze wzmianki o Jezusie z Nazaretu). W dzisiejszym tekście omawiam natomiast list Pliniusza Młodszego z początku II w., zawierający już nie tylko wzmianki o samym Jezusie (a właściwie Chrystusie), ale i wzmianki o pierwotnym chrześcijaństwie.

Czytaj dalej...
Psychiczno-socjalna potrzeba Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Psychiczno-socjalna potrzeba Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Friedrich Wilhelm Foerster (zm. 1966 r.) - znany niemiecki etyk, pedagog i filozof[1] – przedstawił w swoim dziele pt. Autorytet a wolność pewne racje, które przemawiają za psychiczno-socjalną potrzebą autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Co więcej: racje te, w konsekwencji, przemawiają również za potrzebą posłuchu wobec tegoż autorytetu. Warto je więc poznać.

Czytaj dalej...
Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

Czy Pan Jezus naprawdę łączy katolików i protestantów?

- Więcej nas łączy niż dzieli – usłyszałem o katolikach i protestantach w niedawnej rozmowie ze znajomymi, którzy popierają katolicko-protestanckie spotkania modlitewne. - Doprawdy? A niby co nas łączy? - zapytałem więc. - Łączy nas Jezus. To mało!?

Czytaj dalej...